Tag: อัลคาไลน์

สุขภาพดีได้ด้วยการดื่มน้ำสะอาดจากเครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์

สุขภาพดีได้ด้วยการดื่มน้ำสะอาดจากเครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์ น้ำอัลคาไลน์ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้ในทุกวันนี้ต้องบอกเลยว่าการดูแลสุขภาพนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ความสำคัญและใส่ใจมาเป็นอันดับแรกโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารการกินอย่างการเลือกดื่มน้ำที่จะต้องเป็นน้ำสะอาดอย่างน้ำดื่มที่กรองด้วยเครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์ ที่จะให้น้ำคัลคาไลน์หรือน้ำด่าง ซึ่งเป็นน้ำดื่มที่มีค่าความเป็นด่างและให้คุณประโยชน์ที่ดีต่อร่างกายมากกว่าน้ำธรรมดาทั่วไป เช่น การลดความเป็นกรดและให้แร่ธาตุ น้ำอัลคาไลน์แตกต่างจากน้ำดื่มทั่วไปอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไร น้ำอัลคาไลน์ มีแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการผสมอยู่อย่างมากมาย อาทิเช่น แคลเซียม โซเดียม แมกนีเซียม และโปรเทสเซียม อีกทั้งน้ำอัลคาไลน์เป็นน้ำที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก ทำให้ร่างกายทำการดูดซึมน้ำเข้าไปใช้ประโยชน์ยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ง่ายจึงทำให้น้ำด่างมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่าน้ำธรรมดา อีกทั้งยังมีความเป็นกรดด่างที่ให้สมดุล พอเหมาะกับร่างกายของมนุษย์ จึงเข้าไปช่วยป้องกันร่างกายจากการทำลายของกรดส่วนเกินที่เป็นต้นเหตุของโรคร้ายต่าง ๆ และช่วยฟื้นฟูร่างกายด้วยการชะล้างของเสียลงลึกถึงระดับเซลล์ ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้ง่ายและแข็งแรงมากขึ้นนั่นเอง ทำไมต้องเลือกใช้เครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์ เพราะเราสามารถกรองได้ทั้งน้ำประปาและน้ำบาดาล…