Tag: เทปตีเส้น PVC

เทปตีเส้น PVC

เทปตีเส้น PVC เทปตีเส้น PVC เป็นเทปที่ใช้สำหรับตีเส้นพื้นเพื่อแบ่งขอบเขตพื้นที่การทำงาน อีกทั้งการที่ใช้เทปนี้ยังแสดงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่ได้มาตรฐาน ISO ในการทำงาน เนื้อเทปทำจาก PVC มีความแข็งแรง ไม่ยืดเวลาดึง ทำให้ไม่เสียรูปทรง เทปตีเส้นเคลือบด้วยกาวยาง ติดแน่น ทนทาน ไม่ขาดง่าย แม้มีรถยนต์ขับผ่าน เทปตีเส้น PVC มีทั้งแบบสีเดียวและ แบบสองสี แบบสีเดียวจะใช้สำหรับงานทั่วไป เช่น ใช้กั้นเขต แบ่งพื้นที่การทำงาน ติดขอบสนามกีฬาหรือลานจอดรถ ติดขอบบันไดหรือริมขอบถนน ส่วนแบบสองสี มักจะใช้ในพื้นที่หรือเขตอันตราย…