เรียนภาษาจีน HSK

เรียน ภาษาจีน ติวตัวต่อตัว โดย จุฬาไกด์

 

เรียนภาษาจีน HSK (จีนกลาง ภาษาจีนกวางตุ้ง ฯลฯ) ตัวต่อตัว เดี่ยวหรือกลุ่ม ภาษาจีนเบื้องต้น Pinyin ไวยากรณ์ เพื่อการสื่อสารทั่วไป เรียนต่อ สอบชิงทุน การเรียนต่อประเทศจีน หรือภาษาจีนธุรกิจ เริ่มตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐานภาษาจีน ระดับกลาง และระดับสูง สำหรับเด็ก จนถึงวัยทำงาน ติวสอบเข้ามหาลัย PAT 7.4 (PAT จีน) สอบวัดความรู้ทางภาษาจีน HSK หรือภาษาจีนเพื่อการสนทนาในชีวิตประจำวัน สนทนาเพื่อติดต่อกับชาวจีน

นักเรียนสามารถเลือกได้ว่าอยากเรียนที่ไหน ตามที่นักเรียนสะดวก เรียนภาษาจีนที่บ้าน เรียนออนไลน์ผ่านช่องทาง online ต่างๆ เช่น Zoom, Microsoft Teams, Google Meet เป็นต้น

การสอบวัดผลความรู้ภาษาจีน HSK

1) HSK level 1

ระดับนี้จะง่ายที่สุด สำหรับผู้สอบระดับเริ่มต้น ที่เข้าใจคำศัพท์และประโยคภาษาจีนง่าย ๆ เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 150 คำ ข้อสอบคะแนนเต็ม 200 คะแนนที่ผ่าน 120 จำนวนข้อ 40 ข้อ เวลาสอบ 40 นาที แบ่งออกเป็น Listening 20 ข้อ และ Reading 20 ข้อ ต้องมีสมาธิมาก Listening จะพูด 2 ครั้ง ถ้าพลาดก็เสียคะแนนไปเลยในข้อนั้น ๆ แต่ระดับนี้นิยม เพราะง่ายไป ส่วนใหญ่จะเริ่มสอบกันที่ระดับ 3 – 4

2) HSK level 2

ข้อสอบระดับนี้จะยากขึ้นกว่าระดับแรก สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 300 คำ คะแนนเต็ม 200 คะแนนที่ผ่าน 120 จำนวนข้อ 60 ข้อ เวลาสอบ 55 นาที ข้อสอบแบ่งเป็นพาร์ท Listening 35 ข้อ และ Reading 25 ข้อ เริ่มเป็นประโยคที่ยาวขึ้น เมื่อเทียบกับ HSK1

3) HSK level 3

สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องความเป็นอยู่ การศึกษา การทำงาน และท่องเที่ยวในประเทศจีน เป็นต้น เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 600 คำ คะแนนเต็ม 300 คะแนนที่ผ่าน 180 จำนวนข้อ 80 ข้อ เวลาสอบ 90 นาที ข้อสอบแบ่งออกเป็น 3 พาร์ท Listening 40 ข้อ, Reading 30 ข้อ และ Writing 10 ข้อ ส่วนของพาร์ท Writing ที่เพิ่มมาในส่วนนี้ที่เน้นคือ การเขียนคำศัพท์ และการเรียงประโยคให้ถูกไวยากรณ์ เพราะถ้าเขียนผิด ก็จะเสียคะแนนในส่วนนี้ไป

4) HSK level 4

สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในหัวข้อที่กว้างขวางขึ้นและสามารถสื่อสารกับผู้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ได้อย่างคล่องแคล่ว เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 1,200 คำคะแนนเต็ม 300 คะแนนที่ผ่าน 180 จำนวนข้อ 100 ข้อ เวลาสอบ 105 นาที ข้อสอบแบ่งออกเป็น 3 พาร์ท Listening 45 ข้อ, Reading 40 ข้อ และ Writing 15 ข้อ ต้องมีสมาธิและสติกับข้อสอบทุกพาร์ท โดยเฉพาะอย่างยิ่งพาร์ท Listening เพราะจะพูดแค่ครั้งเดียวเท่านั้น มีโอกาสที่จะฟังไม่ทัน เพราะพูดเร็วกว่า HSK ระดับอื่นที่กล่าวมา

5) HSK level 5

สำหรับผู้สอบที่สามารถอ่านเข้าใจภาษาจีนจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารจีนฟังเข้าใจรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์จีน และสามารถพูดภาษาจีนในที่สาธารณะได้ เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 2,500 คำ คะแนนเต็ม 300 คะแนนที่ผ่าน 180 จำนวนข้อ 100 ข้อ เวลาสอบ 125 นาทีข้อสอบแบ่งออกเป็น 3 พาร์ท Listening 45 ข้อ, Reading 45 ข้อ และ Writing 10 ข้อ ในระดับนี้ ต้องให้ตั้งใจฟังโจทย์จากเทปที่เปิด เพราะหากหลุดก็จะพลาด และเสียคะแนนมาก พาร์ท Reading จะกินเวลาเยอะที่สุดเพราะบทความให้มาค่อนข้างยาวมาก ผู้สอบควรเตรียมตัวฝึกทำให้พร้อมก่อนลงสอบ สำหรับ Writing จะให้เขียนบทความสั้นๆ จากคำศัพท์และรูปภาพที่กำหนดให้ ผู้สอบควรแม่นคำศัพท์และไวยากรณ์ จะทำให้ได้คะแนนในพาร์ทนี้เยอะ

6) HSK level 6

ระดับนี้เป็นระดับที่ยากที่สุด เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน 5,000 คำขึ้นไป สำหรับผู้สอบที่สามารถฟังและอ่านข่าวสารภาษาจีนได้อย่างดี สามารถสื่อสารความคิดเห็นของตัวเองด้วยปากเปล่าหรือการเขียนเป็นภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว คะแนนเต็ม 300 คะแนนที่ผ่าน 180 จำนวนข้อ 101 ข้อ เวลาสอบ 140 นาทีข้อสอบแบ่งออกเป็น 3 พาร์ท Listening 50 ข้อ, Reading 50 ข้อ และ Writing 1 ข้อ พาร์ท Listening ต้องตั้งใจฟังให้ดี เพราะนอกจากเนื้อหาจะยาวแล้วคนพูดยังพูดเร็วมาก เร็วในระดับที่คนจีนใช้พูดกันในชีวิตประจำวันเลย พาร์ท Reading มีทั้งให้เลือกประโยคที่ผิด เติมคำศัพท์/ประโยคที่ถูกต้องลงในช่องว่าง และต้องตอบคำถามจากเนื้อเรื่องที่อ่าน วัดในทุกด้าน ทั้งคำศัพท์และไวยกรณ์ สิ่งที่ควรระวังคือเรื่องเวลา เพราะผู้ทำจะทำโดยไม่รู้ตัว และหมดเวลา ทำให้ทำข้อสอบไม่ทัน พาร์ท Writing ต้องอ่านเนื้อหาที่ให้มาประมาณ 1,000 ตัวอักษร ต้องย่อความให้ได้ ประมาณ 400 ตัวอักษร และต้องตั้งชื่อเรื่องให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่เขียนเองด้วย ที่สำคัญห้ามใส่ความรู้สึกของตัวผู้เขียนลงไป

หมายเหตุ หากผู้เรียนต้องการเรียนภาษาจีน ในเนื้อหาเฉพาะเจาะจง ควรแจ้งให้ทางติวเตอร์ทราบก่อนเริ่มเรียน