Design

This is the description of the category. You can comfortably change it along with adding an image in the admin panel: Posts > Categories.

สติ๊กเกอร์ติดผนัง

สติ๊กเกอร์ติดผนัง สติ๊กเกอร์ติดผนัง – ออคโทพุส มีเดีย โซลูชันส์ เราให้บริการด้านการออกแบบและรับทำป้ายโฆษณาทุกชนิด ทำป้าย อาทิป้ายร้าน ป้ายโลโก้ ป้ายบริษัท ป้ายไฟ ป้ายไวนิล ป้ายอิงค์เจ็ท สติ๊กเกอร์ฉลากสินค้า วอลเปเปอร์ วอลสติ๊กเกอร์ สติ๊กเกอร์ติดรถ สติ๊กเกอร์ติดผนัง สติ๊กเกอร์ฝ้าตกแต่งภายใน …

รับผลิต กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน ดีไซต์เก๋ๆ

รับผลิต กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน ดีไซต์เก๋ๆ กระเป๋าผ้าพร้อมสกรีน – ช่วงนี้เห็นวัยรุ่นเขาเดินเล่นชิวๆกันตามสยาม จตุจักร ก็ดันเหลือบไปเห็นว่าเดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นสมัยนี้หันมาใช้กระเป๋าผ้ากันมากขึ้น ท่าทางจะเริ่มมีใจรักษ์โลกกันเป็นอย่างดี ก็ดูตอนนี้สิคะ อากาศร้อนตับจะระเบิดกันเลยทีเดียว ก็เพราะว่ามนุษย์เนี่ยใช้พลังงานกันอย่างไม่รู้คุณค่าใช้พลังงานกันอย่างสิ้นเปลืองจึงเป็นเหตุให้โลกร้อน อากาศร้อนขึ้นอย่างทุกวันนี้ นอกจากนี้การใช้ถุงพลาสติกอย่างไม่จำเป็นก็เป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลให้โลกของเราร้อนขึ้น ร้อนขึ้น เพราะว่าถุงพลาสติกมันย่อยสลายยากมากและต้องใช้พลังงานหลายอย่างมาทำการผลิต ดังนั้นกลุ่มผู้รักษ์โลกทั้งหลายก็จะทราบดีว่าการใช้ถุงผ้าเนี่ยจะเป็นอีกทางออกนึงที่จะช่วยลดโลกร้อนได้ แต่ไม่ใช่ว่าใช้ถุงผ้าแล้วไม่ลดการใช้ถุงพลาสติกก็จะถือว่าไม่ได้ช่วยลดโลกร้อนแต่อย่างใดค่ะ แต่ก็นับว่าเป็นเรื่องดีที่ว่าตอนนี้วัยรุ่นหลายๆคนหันมาใช้ถุงผ้าและลดการใช้ถุงพลาสติกอย่างจริงจังมากขึ้น สำหรับคนวัยทำงานก็เริ่มเห็นว่ามีการใช้กระเป๋าผ้าอีกด้วย …

How the New iOS 10 Design Style Translates to the Web

With the introduction of iOS 10, Apple has begun a significant shift away from its previous design language.

— Featured —

The Future of Design is Simplicity

Design trends come and go but great design is always easy to recognize. Print work that catches your eye and naturally intuitive interfaces will always be in demand.

Web-designing for a client, in bullets

Because we love bulleted lists, here is one about how to create the best design for a client, along with …