Tag: ติดgps รถยนต์

ติดgps รถยนต์

ติดgps รถยนต์ ติดgps รถยนต์ – ติด gps รถยนต์ ถ้าแปลดิ่งตัวเลยก็คือ การติดตาม เพราะเหตุนี้ ก็คือมี GPS ไว้เพื่อจะเพื่อการติดตามในช่วงเวลาที่นี้มีจำนวนมากบริษัทที่นำเจ้าตัว GPS Tracking ขึ้นมาเพื่อที่จะใช้สำหรับการติดตามสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรถ,เรือ,เด็ก,คนชรา,หรือแม้แต่สัตว์เลี้ยง โดยได้ปริมาณ option เสริมเข้าไปในตัว เพื่อให้มันสามารถกล่าว สิ่งอื่นได้อีกนอกเหนือจากนั้นนี้ พิกัด Latitude กับ Longitude เพียงเพียงแค่นั้น โดย GPS…