Tag: ตู้กับข้าวตั้งโต๊ะ

เซตถวายพระ

เซตถวายพระ รายการผ้าไตรจีวร เซตถวายพระ 1.สบง 2.อังสะ 3.สังฆาฏิ 4.จีวร 5.ผ้ากราบ 6.ประคตเอง 7.ผ้ารัดอก แนวทางการทำบุญเลี้ยงพระตามปกติที่ทำกันแต่เดิม คือ นิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ในสถานที่ที่ประสมพิธีในณ เวลาเย็น โดยทั่วไปเรียกกันว่า “สวดมนต์เย็น” รุ่งขึ้นวันถัดมา ในระหว่างเช้า (บางครั้งบางคราว ตอนเพล) ก็จะมีการถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ เมื่อเย็นวานนั้นเรียกกันว่า “เลี้ยงพระเช้า” (เลี้ยงพระเพล) หรือฉันเช้า (ฉันเพล) และในคเหมือนกับเดียวกันก็มีการตักบาตรด้วย บางบุคคลมีขณะเล็กน้อย ประหยัดเวลามาทำควบคู่ ในวันเดียว…