Tag: GPS ติดตามรถ

GPS ติดตามรถ

GPS ติดตามรถฮัลโหล! กำลังจะออกแล้วเดี๋ยวแวะไป ออกนอกเส้นทางสักครู่เดียว ไม่มีใครรู้หรอก GPS ติดตามรถ – รู้ครับ! รถคันนี้ติดตั้งระบบ GPS Tracking อยู่ภายในตัวรถและรับสัญญาณจากดาวเทียม ทำให้รู้ตำแหน่งของรถและสามารถตรวจสอบได้ว่ารถคันนี้กำลังจะออกนอกเส้นทางครับ เอ้อ น้ำมันเต็มถัง เอาไปนิดหน่อย ไม่มีใครรู้หรอก รู้ครับ! รถที่ ติดตั้ง GPS จะสามารถแสดงปริมาณการใช้น้ำมันในถังและรายงานเป็นกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงน้ำมันในถังได้ครับ เอ้อ เดี๋ยวจอดนอนก่อนสักครู่ เดี๋ยวค่อยวิ่งไปส่งของ ทันเวลาแน่นอน ไม่มีใครรู้หรอก รู้ครับ! รถที่…