Tag: OPVC-JZ

OPVC-JZ  สายคอนโทรล

OPVC-JZ OPVC-JZ สายคอนโทรล OPVC – JZ สายคอนโทรล OPVC JZ ผลิตจากเทคโนโลยี การผลิตชั้นสูง และ นำเข้าจากทางยุโรปโดยตรง ผลิตตามมาตราฐานการผลิต VDE และ IEC สายคอนโทรล OPVC JZ เป็นสายคอนโทรล ทำจากพีวีซี มีหลายคอร์ และไม่มีชีลด์ โครงสร้างของ สายคอนโทรล OPVC JZ คือ ทองแดงเปลือยเส้นฝอยละเอียดซึ่งทำให้ตัวสายมีความอ่อนตัวสูง…